Cookie consent management tool
монтажи, метални конструкции и заваряване, Варна
0887 524 503 ; 0892 91 70 79    tanyo_dobrev@abv.bg

Кожухотръбни топлообменници
 Знаете ли какво наричаме ТОПЛООБМЕННИК?

 Това е специален вид апарат, който служи за предаване на топлина от един преносител към друг. Като топлоносители в топлообмениците се използват вещества с голям топлинен капацитет или топлина на конденз.

 Едни от най-често използваните топлообменни апарати са КОЖУХОТРЪБНИТЕ ТОПЛООБМЕННИЦИ. Те са с топлообменна повърхност, която е изработена от метални тръби. Изградени са от следните компоненти: тръбен сноп, корпус (кожух), тръбни решетки, щуцери и дъна с разпределителни камери.

 Конструкцията на кожухотръбните топлообменници е под формата на цилиндричен кожух, в чиято вътрешност е разположен сноп от топлообменни тръби, които са захванати в тръбни решетки. В него има два флуида, като единият от флуидите протича в междутръбното пространство, а другият минава през самите тръби. Между двата флуида протича топлообмен през стените на тръбите. Затварянето на кожуха се извършва от капаци, които са в неговите краища и в зависимост от апарата имат прегради за обръщане на посоката на преминаващите през тръбите флуиди. Те могат да бъдат многоходови по отношение на движението.

 Този вид топлообенници имат широк спектър на приложение в различни индустриални области. Изключително приложими са за извършване на топлообменни и термохимични процеси между разнородни среди под формата на течност, пара или газ, като процесите могат да се развиват с или без изменение в агрегатното им състояние. Най-честите приложения на на кожухотръбните топлообменници са в качеството им на кондензатори, подгреватели и изпарители.

 Основната разлика при разнообразните конструкционни апарати е в начина на присъединяване на тръбните решетки и капаците. В зависимост от налягането на работната среда и диаметъра на самия кожух се определя и дебелината на стената му. За подобряване на топлообмена, тръбното и междутръбното пространство в апаратите е отделено с прегради, които служат за обособяване на няколко хода в топлообменника. От изключителна важност е топлообменната площ, която може да варира от сантиметри до хиляди метри. Топлообменниците са подходящи за експлоатация при тежки условия заради своята устойчивост. Технологични са за изработка, както и удобни и лесни за монтаж и демонтаж. По време на експлоатация са надеждни, сигурни и най-вече безопасни.

 За да отговорим на нарастващите нужди на различните видове промишленост в нашия регион, ние „Монтажи БГ 78“ЕООД обучихме своите служители именно в изработването и монтажа на различни видове топлообменници. Всички модели се създават по зададен от клиента размер и според индивидуалните му желания. Стараем се да спазваме добрите практики във всеки аспект от работата си и да бъдем гъвкави в постоянно променящата се среда на пазара в страната ни.

кожухотръбни топлообменници, топлообменник, кондензация, изработка топлообменници

Меню

Начало
За нас
Галерия
Контакти
Услуги

Проектиране и ремонт на метални конструкции
Заваръчни услуги Аргон
Кожухотръбни топлообменници
Производство на мобилни дестилерии
Ама филтри Ниагара
Изпълнени обекти
Контакти

GSM: 0887 524 503
GSM: 0892 917 079

еmail-tanyo_dobrev@abv.bg

2024, Всички права запазени. Условия / Защита на личните данни